Prvić 25

KARAKTERISTIKE

Duljina preko svega 8.55 m

Duljina trupa 7.15 m

Širina 2.80 m

Gaz 0.75 m

Istisnina 2.65 t

Spremnik za gorivo 2×100 l

Spremnik za vodu 2×45 l

Spremnik za fekalije 55 l

Broj ležaja 3+2

Motor 25 – 330 KS

Brzina 6 – 36 čv

Projektna kategorija C – 12 osoba